Τυπογραφείο

Γραφικές Τέχνες «Μέλισσα»

Eίναι το βασικό διακόνημα των αδελφών! Και η αγάπη τους γι’ αυτό που κάνουν, αποτυπώνεται στις καλαίσθητες, άρτιες Εκδόσεις! Η Τυπογραφική μονάδα είναι κάθετη, κάτι που εξυπηρετεί κάθε Εκδότη, αφού παραδίδει χειρόγραφα και σε σύντομο χρόνο παραλαμβάνει συσκευασμένα τα προϊόντα του πνευματικού του μόχθου.