Λόγων Απάνθισμα

Τα πυρφόρα κηρύγματα του μακαριστού Γέροντος, απομαγνητοφωνημένα, παραδίδονται στο αναγνωστικό κοινό,

ώστε αυτό να προσεγγίσει τον τρόπο σκέψης του Γέροντα και μαζί το φως του Ευαγγελίου.