Εκδόσεις

...για κάθε ηλικία!

Η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ιεραποστολής δεν έρχεται σε αντίθεση

με τα δοκιμασμένα κι αναντικατάστατα, παραδοσιακά μέσα.

Οι εποχές αλλάζουν, αλλά το βιβλίο διατηρεί την αξία και τη δυναμική του.

Η Αδελφότητά μας, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες

του αναγνωστικού κοινού, προβαίνει σε Εκδόσεις,

με περιεχόμενο εποικοδομητικό και εθνικό. Γνωρίστε τες!