Ραδιόφωνο

Ραδιοφωνικός σταθμός «Λυδία η Φιλιππησία»

Μια ζεστή φωνή, ένας πολύτιμος συνοδοιπόρος!

Με όλες τις Ακολουθίες της Εκκλησίας μας!
Και ακόμη, εκπομπές
• Ενημερωτικές
• Πνευματικές
• Ιστορικές
• Κοινωνικές
• Ψυχαγωγικές
• Παιδικές