Συγγραφικό Έργο

Ο Γέροντας Θεόφιλος αγάπησε τον γραπτό, όπως και τον προφορικό, κηρυκτικό λόγο. Συνέγραψε με απλότητα και ζήλο,

αναλύοντας τη διδαχή του Ευαγγελίου

και ορθοτομώντας τον λόγο της αληθείας.