Σύναξη εργαζομένων και νέων μητέρων

O ζήλος στα θέματα της πίστεως

Στη διαδικτυακή Σύναξη της Αδελφότητος για εργαζόμενες κοπέλες και νέες μητέρες μίλησε ο Αρχιμανδρίτης π. Νικάνωρ με θέμα: «Ο ζήλος στα θέματα της πίστεως». Η συζήτηση που ακολούθησε στράφηκε γύρω από σχετικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι κοπέλες στο ξεκίνημα της ζωής τους.